Úvod

Príhovor
prezidenta
SSO

Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti,

zdravím vás v Novom roku 2024 a hneď na úvod veľmi rád oznamujem, že finančná kondícia našej ORL spoločnosti sa zlepšila. Navodzuje to optimistickejší pohľad do budúcna, než pred rokom. Ľahšie sa bude realizovať hlavné poslanie odbornej spoločnosti, ktorým je organizovanie odborných vzdelávacích podujatí, vydávanie odborných časopisov, zborníkov, bulletinov a iných informačných materiálov, udržiavanie a rozširovanie stykov s odbornými spoločnosťami ORL...

Celý príhovor prezidenta

Akcie

ORL

Aktuality

Návrh na zmenu podmienok špecializačného štúdia v ORL

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe požiadavky MZ SR bol vypracovaný nový NÁVRH minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore otorinolaryngológia, ktorý nájdete v dokumente nižšie. Ide o NÁVRH minimálneho štandardu, ktorý zatiaľ nie je platný. MINIMÁLNY ŠTANDARD …

Inzercia

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO)

je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku.

Partneri

Partnerská ponuka Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

wsaudiology loud indigo &amp grey cmyk
Generálny partner

Hlavný partner

alphenpharma logo aj
Hlavný partner
salt logo sk
Partner
Späť hore