Úvod

Príhovor
prezidenta
SSO

Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti. Rok 2021 bol ďalším rokom pandémie Covidu. Prebehla jej druhá a tretia vlna, ktoré značne obmedzili našu činnosť. Zmenili spôsob práce na ambulanciách, výrazne zredukovali plánovanú operatívu, modifikovali výučbu medikov. Mnohé plánované školiace akcie a operačné kurzy ...

Celý príhovor prezidenta

Akcie

ORL

Aktuality

orl hns

Zľavnená registrácia na 6. Európsky ORL kongres v Miláne  pre prvých 1000 registrovaných účastníkov!

Využite zľavnenú registráciu na 6. Európsky ORL kongres v Miláne  pre prvých 1000 registrovaných účastníkov! Dear friends and colleagues,exciting news incoming: We are offering a limited special fee for the first 1,000 registrants, seize the chance and be first in line.Just head over to our registration …

Inzercia

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO)

je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku.

Späť hore