Úvod

Príhovor
prezidentky
SSO

Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti,

srdečne Vás pozdravujem ako novozvolená prezidentka našej spoločnosti. Neskrývam prekvapenie nad Vašou voľbou a s radosťou prijímam túto výzvu. Ďakujem za dôveru zverenú mne a ostatným členom výboru a verím, že ju naplníme. V novom Výbore SSO sú proporcionálne zastúpené všetky úrovne zdravotnej starostlivosti. Navzájom bez seba nemôžeme existovať a naša vzájomná spolupráca je na prospech pacienta. Verím, že sa v nasledujúcom období budeme vzájomne počúvať a rešpektovať, a konštruktívna debata na úrovni sekcií SSO a samotného výboru prinesie výsledky...

Celý príhovor prezidentky

Akcie

ORL

Aktuality

Podpora SSO mladým ORL lekárom k aktívnej účasti na ORL kongresoch

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO) podporuje vzdelávanie a účasť na vybraných ORL kongresoch pre mladých ORL lekárov do 35 rokov. Registráciu si každý žiadateľ zaisťuje samostatne podľa podmienok odbornej akcie. Výška pomoci 100 EUR – pre 10 lekárov (česko–slovenský ORL …

Návrh na zmenu podmienok špecializačného štúdia v ORL

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe požiadavky MZ SR bol vypracovaný nový NÁVRH minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore otorinolaryngológia, ktorý nájdete v dokumente nižšie. Ide o NÁVRH minimálneho štandardu, ktorý zatiaľ nie je platný. MINIMÁLNY ŠTANDARD …

Inzercia

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO)

je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku.

Partneri

Partnerská ponuka Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

wsaudiology loud indigo &amp grey cmyk
Generálny partner

Hlavný partner

alphenpharma logo aj
Hlavný partner
salt logo sk
Partner
orlhe
Partner vzdelávania
Späť hore