Úvod

Príhovor
prezidenta
SSO

Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti,  zdravím vás v Novom roku 2023 a dovolím si krátko zrekapitulovať hlavné udalosti v našej odbornej spoločnosti, ktoré sa uskutočnili v uplynulom roku 2022. Podarilo sa nám presadiť zmenu názvu odboru na MZ SR. Náš odbor sa bude oficiálne prezentovať ako „ Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku“. Nemení sa tým špecializačná náplň...

Celý príhovor prezidenta

Akcie

ORL

Aktuality

kongres sso (1)2

69. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, dovoľte, aby som Vás z poverenia SSO pozval na 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 22. 09. 2023 v Grand hoteli Bellevue v Starom Smokovci. Organizačnú prípravu kongresu realizuje ORL Oddelenie FNsP Poprad pod vedením  …

Inzercia

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO)

je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku.

Partneri

Partnerská ponuka Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

wsaudiology loud indigo &amp grey cmyk
Generálny partner
alphenpharma logo aj
Hlavný partner
salt logo sk
Partner

Späť hore