Novinky

Za MUDr. Františkom Kováčikom.

S veľkou ľútosťou oznamujeme členom SSO, že dňa 22.3.2021 vo veku 66 rokov náhle zomrel MUDr. František Kováčik. Odišiel kolega, priateľ, odborný lekár otorinolaryngológ a foniater z Dolného Kubína.
Narodil sa 3.5.1954 v Štúrove, v tomto meste absolvoval základné aj stredoškolské vzdelanie, štúdium na LFUK v Martine ukončil v roku 1978. Po ZVS nastúpil do OÚNZ V Dolnom Kubíne najprv na ORL Oddelenie nemocnice v Trstenej, atestáciu prvého stupňa z odboru absolvoval v roku 1981. Od roku 1980 pracoval nepretržite na ORL ambulancii v Dolnom Kubíne, po nadstavbovej atestácii z Foniatrie v roku 1984 sa jeho ambulancia stala foniatrickou a poskytovala špecializované služby pre celú Oravu. MUDr. Kováčik sa kontinuálne vzdelával v odbore, zameral sa najmä na audioprotetiku, s dôrazom na správne nastavenie naslúchadla a priebežnou kontrolou svojich pacientov. Od roku 1996 pracoval ako neštátny otorinolaryngológ a foniater, 5 rokov vykonával funkciu okresného lekára pri Okresnom úrade v Dolnom Kubíne. Bol dlhoročným členom SSO, predsedom dozornej rady ASL SR, predseda RASL, istý čas predseda odborového hnutia NsP Dolný Kubín a tri volebné obdobia poslanec mesta Dolný Kubín.
Naozaj dosť funkcií na jedného človeka. Osobne som poznal MUDr. Kováčika ako činorodého kolegu zapáleného pre vec – pre rozvoj odboru ORL, pre rozvoj foniatrie, vášnivého diskutéra s dobrou argumentáciou založenou na štúdiu a skúsenostiach. Jeho odchod je neočakávaný a bolestný, bude chýbať nielen svojej rodine, nám - kolegom, ale všetkým pacientom ktorí si zvykli na to, že dr. Kováčik je nepretržite 40 rokov v svojej ambulancii.
Na záver dovoľte jednu myšlienku dr. Kováčika, je to jeho odpoveď na otázku, čo v živote považuje za najdôležitejšie.
„Boli to momenty, keď ma moji rodičia podporili v myšlienke stať sa lekárom, je to moja rodina, moje deti, je to každý deň, v ktorom môžem odovzdať životu späť to, čím ma požehnal.“

Česť jeho pamiatke!

Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc., mim.prof.
Prezident SSO parte

ORL seminár Salzburg 7-13.2.2021web
Invitation
Vážení kolegovia,
vzhľadom na epidemiologickú situáciu sme sa s Výborom českej foniatrickej sekcie dohodli, že pripravovaný Československý foniatrický kongres 2020 prekladáme na rok 2021.

67.Kongres SSO


Vážené kolegyne a kolegovia,

z dôvodu pandémie Covid sa prekladá 67.Kongres SSO z pôvodného termínu 2.-4.9.2020 na nový termín o rok 8.-10.9.2021.
Miesto konania - Hotel Holiday Inn v Žiline- ostáva bez zmeny.

Teším sa na stretnutie.

Corona Virus Disease - COVID 19 - všetko čo potrebujete vedieť

Odporúčania, guidlines ORL spoločností na stránke IFOSu
https://www.yoifos.com/covid-19-information-and-guidance

Príhovor predsedu SSO

Vážení členovia ORL spoločnosti !

Pandémia koronavírusovej infekcie Covid 19, presnejšie SARS-Cov-2 (Severe acute respiratory syndrome Corona virus type 2) zasiahla nám všetkým do pracovného i osobného života viac, ako sme si vedeli predstaviť. Pritom nie je podstatné, či pracujete v ambulancii alebo nemocnici, pretože všetci otolaryngológovia sú v prvej línii kontaktu a patria k najohrozenejším. Dokazujú to aj správy z Wuchanu, kde boli postihnutí infekciou najme ORL lekári a oftalmológovia. Vírus Covid 19 má schopnosť prežiť v aerosolových kvapôčkach veľkosti 5 um 3 hodiny pri definovanej ideálnej stálej teplote a primeranej vlhkosti (video) preto je prenos infekcie možný najmä v uzavretom priestore, v ktorom sa nachádza veľa ľudí. Vírus prežíva na kovových a plastových povrchoch až 3 dni. Pre našu odbornosť sú dôležité fakty o prenose infekcie na zdravého operatéra pri endoskopických výkonoch, akými sú funkčná endoskopická chirurgia nosa a PND, flexibilná laryngoskopia, či chirurgickom výkone – tracheotómii.

Lekári, ktorí sa infikovali po diagnostickom alebo liečebnom výkone, okrem celkových známych a opisovaných príznakoch choroby uvádzali aj hyposmiu až anosmiu, čo je nové, zaujímavé zistenie. V súčasnosti infekčného asymptomatického pacienta nevieme identifikovať, nepomôže ani dotazník o cestovateľskej anamnéze, preto by sa všetky plánované elektívne chirurgické výkony teraz nemali robiť. Urgentné operácie by sa mali robiť len v prísnej ochrane celého operačného tímu, operácie u rozpoznaných infikovaných len s použitím PAPR (powered air-puryfying respirator) Vyšetrenie pacienta na ambulancii, či počas služby, treba obmedziť na nevyhnutný čas a chrániť sa FFP3 maskou. Ak si pacient sťažuje na bolesť ucha a otoskopický nález je v súlade s ťažkosťami, nebudeme pokračovať kompletným ORL vyšetrením v záujme vlastnej ochrany. Pre plánovanie bežného ambulantného vyšetrenia sa riadime pokynmi hlavného hygienika SR.

Zvážte si, či u pacienta je potrebná endoskopia nosa, či chcete urobiť flexibilnú laryngoskopiu, pretože nevidíte dobre na hlasivky. Všetky endoskopické vyšetrenie vedú k smrkaniu a kašľaniu, ktoré je zdrojom aerosolu. Rovnaké nebezpečie hrozí pri výmene tracheálnej kanyly.

Vážení spolupracovníci, nikto z nás nemá istotu, že sa nenakazí ani pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Zdá sa však, že rozvoj infekcie závisí okrem veku, pridružených chorôb, stavu imunity a ďalších známych podmienok, najmä od masívnosti expozície sliznice dýchacích orgánov. Teda koľko vírusových partikúl sa zahniezdilo v respiračnom epiteli. Preto má naozaj význam dodržiavanie všetkých usmerenení o osobnej ochrane.

Viem, že vybavenie OOP na ambulanciách je nedostatočné, snažíme sa pomôcť aktivitou výboru SSO, ako sa dá (list).

Prajem vám všetko dobré a ostaňte zdraví,
Pavel Doležal
Predseda SSO

Časopis Acta Otolaryngologica

má svoju internetovú verziu Acta Otolaryngologica case reports, ktorá prináša zaujímavé otoírinolaryngologické kazuistiky. Link

Otorinolaryngológia a jej organizácia v Európe

- vývoj a súčasná situácia v článku na www.sso.sk

Rezolúcia Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu.Prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2017

Link - anglická verzia

Link - slovenská verzia

Návrh na skríning sluchu predškolských detí

Kolegyne a kolegovia,

Otváram diskusiu k návrhu skríningu sluchu predškolských detí v rámci našej ORL obce. Návrh je to logický, nesie však so sebou niekolko problémov. Na odporucenie pediatra bude vyšetrenie robit ORL lekár. Rocne pôjde o vyšetrenie asi 50.000 detí (otoskopia a skríningový audiogram pre vzdušné vedenie zvuku). S daným návrhom musia byt uzrozumené aj poistovne a súhlasit s uhrádzaním vyšetrenia. Diskusia potrvá do konca Januára 2017. Pripomienky posielajte na mailovú adresu horvathovas@pe.unb.sk.

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc
Hlavný odborník MZ SR pre ORL


Návrh na skríning