Časopis

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie je odborný časopis Českej spoločnosti otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. Publikované môžu byť pôvodné vedecké práce, kazuistiky, prehľadové oznámenia, ďalšie vzdelávacie materiály a správy (odborné, osobné, z kongresov a kurzov, z činnosti ORL spoločnosti). Práce zahraničných autorov (okrem ČR a SR) a vybrané publikácie českých a slovenských autorov sú publikované v anglickom jazyku. Cudzojazyčné súhrny umožňujú aj zahraničným čitateľom získať aspoň čiastočný prehľad o stave otorinolaryngológie a foniatrie v ČR a SR.

Časopis obsahuje najmä informácie o chirurgickej liečbe nádorových ochorení ORL orgánov vrátane veľkých slinných žliaz, o chirurgickej a mikrochirurgickej problematike zmien v oblasti spánkovej kosti, prínosových dutín, hrtana a mäkkých častí krku vrátane štítnej žľazy a prištítnych teliesok, o funkčnej diagnostike a rehabilitácii porúch sluchu, o hlase, reči a prehĺtaní, o závratových stavoch, poruchách čuchu a o problematike komplikácií pri zápaloch v ORL oblasti.

Časopis je dôležitým zdrojom informácií a pomôckou pre vzdelávanie lekárov z odboru.

Distribúcia prebieha formou predplatného. Pre členov Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy je predplatné súčasťou členského príspevku a časopis budú dostávať automaticky.

Časopis je vedený prestížnou redakčnou radou, má vysoký kredit vďaka recenzovaným textom.

  • ISSN 1210-7867 (Print)
  • ISSN 1805-4528 (Online)

Stránka časopisu: https://www.prolekare.cz/casopisy/otorinolaryngologie-foniatrie

 
Späť hore