Kontakt

Predsedníčka SSO

MUDr. Katarína Obtulovičová, Ph.D.
obtulovicovak@gmail.com

Sekretariát SSO

ul. Gen.Vesela 21, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/438 2634

Mgr. Ľubomíra Vajzerová

vajzeroval@uvn.sk

Administrátori webu

MUDr. Diana Horvát Hriseňková
diana.hrisenkova@gmail.com

MUDr. Bibiána Varga
bibiana.hud@gmail.com

MUDr. Barbora Matejková, MBA
baja.matejkova@gmail.com

Sme členom

Confederation of European ORL-HNS
SSO

Žiadosť o zverejnenie informácie na webe.

Všetky informácie, ktoré majú byť vyvesené na webovej stránke SSO sa zasielajú predsedovi SSO a vedeckému sekretárovi SSO, ktorí rozhodujú o vyvesení informácie a jej umiestnení. Samotné vyvesenie informácie na webovú stránku zabezpečujú administrátori stránky SSO.

Sociálne siete SSO

Mapa

Späť hore