O spoločnosti

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO) je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku.

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku udržiava koncepciu odboru, stanovuje doporučené terapeutické postupy v odbore, zabezpečuje komunikáciu s ostatnými odbornými spoločnosťami, orgánmi štátnej správy a poisťovňami. Organizuje odborné vzdelávacie podujatia s domácou i zahraničnou účasťou, vydáva odborné časopisy, bulletiny a iné informačné materiály.

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Členstvá v partnerských organizáciách v zahraničí: 

  • EFAS – European Federation of audiology societies
  • UEMS – Union Européenne  Médecins Specialistes
  • CEORL-HNS – Confederation of European Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery
  • IFOS – International Federation of oto-rhino-laryngological societies
 
Späť hore