Členstvo v SSO

Slovenská spoločnosť pre ototinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Registráciu nových členov SSO event. rozšírenie členstva o niektorú z individuálnych sekcií SSO a trvalú evidenciu robí Slovenská lekárska spoločnosť www.sls.sk.

Ako sa stať členom SSO

 1. Pre získanie členstva v SSO je potrebné vyplniť prihlášku za riadneho (individuálneho) člena Slovenskej lekárskej spoločnosti.
  Členská-prihláška-do-SLS.doc (live.com)
 2. V bode II. Je potrebné uviesť kód pre Slovenskú spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku – 37
 3. Vyplnenú a podpísanú prihlášku následne pošlite poštou alebo elektronicky (scan) na adresu Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22  Bratislava alebo mailom s prílohou na adresu horvathova@sls.sk, spustova@sls.sk, clenska@sls.sk.
 4. Po schválení Vám budú odoslané platobné údaje k úhrade členského.

Ako sa stať členom odbornej sekcie SSO

 1. V prvom rade je potrebné byť členom SSO, ak nie ste postupuje podľa: Ako sa stať členom SSO.
 2. Ak ste členom SSO je potrebné vyplniť prihlášku o rozšírenie členstva.
  Tlačivo-Rozšírenie-členstva-SLS.doc (live.com)
 3. Vyplnenú a podpísanú prihlášku následne pošlite poštou alebo elektronicky (scan) na adresu Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22  Bratislava alebo mailom s prílohou na adresu horvathova@sls.skspustova@sls.sk, clenska@sls.sk.
 4. Po schválení Vám budú odoslané platobné údaje k úhrade členského.

Členské poplatky SSO a SLS

Podľa Stanov a Príspevkového poriadku SLS musí mať člen zvolenú minimálne jednu odbornú spoločnosť (môžete aj viac + sekcie) a nejaký spolok lekárov. Členské príspevky sa platia raz ročne (vždy za daný kalendárny rok), zloženky posiela SLS každoročne v priebehu mesiaca február.

Výška základného členského príspevku:

 • Vstupné (zápisné) – 7 € – (jednorazový poplatok)
 • Činnosť SLS – 16 €
 • Spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO-037) kol. člen – 73€ (z toho členstvo v SSO 41€, platba za časopis 32€)
 • Každá zvolená sekcia – 1 €
 • Spolok lekárov – od 2-5 €

Prispevkový poriadok SLS   – Príspevkový-poriadok-SLS-od-1.1.2021.pdf

Podmienky členstva v SSO

Členstvo v SSO je riadne alebo čestné.

Riadnym členom SSO sa môže stať fyzická osoba (lekár, prípadne iný pracovník v zdravotníctve,  ktorý vykonáva vedeckú, odbornú a inak kvalifikovanú činnosť v zdravotníctve v odbore otorinolaryngológia,  prípadne v príbuznom odbore a študent medicíny), ktorý súhlasí s poslaním a Stanovami SSO, SLS a zaviaže sa podieľať na ich plnení, zaplatí zápisné a ročne stanovený členský príspevok. Čestné členstvo SSO je osobitná pocta, ktorú udeľuje výbor SSO členom a osobám za zásluhy o rozvoj plnenia predmetu činnosti, úloh a cieľov SSO.

Členovia a čestní členovia SSO

Počet členov Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku je k januáru 2022 je 486.

Čestní členovia SSO

Meno a priezviskoMesto
MUDr. Zdenko BargárBratislava
Prof. MUDr. Tibor Barta, DrSc.Bratislava
Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.Praha
Prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc.Praha
Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc.Praha
Prof. MUDr. Lubomír Faltýnek, DrSc.Hradec Králové
Doc. MUDr. Miloš Hroboň, CSc.Praha
Prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc.Olomouc
Prof. MUDr. Ivan Hybáček, DrSc.Hradec Králové
MUDr. Josef Kiml, DrSc.Praha
Prof. MUDr. Ivan Klačanský, DrSc.Bratislava
MUDr. Pavel KlaučoBratislava
Prof. MUDr. Anton Kollár, DrSc.Brno
Prof. MUDr. František Kotyza, DrSc.Plzeň
Doc. MUDr. Bernard Kuniak, CSc.Bratislava
Doc. MUDr. Jozef Plch, CSc.Brno
MUDr. Jozef PuskailerBanská Bystrica
Prof. MUDr. Jozef Rems, DrSc.Plzeň
MUDr. Vojtech Saxa, CSc.Bratislava
Prof. MUDr. Karel Sedláček, DrSc.Praha
Doc. MUDr. Ivo Stárek, CSc.Olomouc
MUDr. Ivan ŠtípalaLiptovský Mikuláš
Prof. MUDr. Jozef Strelka, DrSc.Bratislava
MUDr. Oldřich ŠámalBratislava
Prof. MUDr. Otakar Šíbl, DrSc.Praha
Prof. MUDr. Pavel Škeřík, DrSc.Praha
Doc. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.Brno
Doc. MUDr.Bohuš Šťastný, CSc.Bratislava
MUDr. Ondrej ŠtermenskýPrievidza
Prof. MUDr.Michal Šuster, DrSc.Košice
MUDr. Viliam TočíkTrenčín
MUDr. Jozef TurayZvolen
Prof. MUDr. Bořivoj Uchytil, CSc.Brno
Doc. MUDr. Andrej Vladimír, CSc.Košice
Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.Hradec Králové

Zahraniční čestní členovia SSO

Meno a priezviskoMesto, Krajina
Prof. Dr. med. Miklós BauerPécs, Hungary
Prof. Dr. Jeno CzignerSzeged, Hungary
Prof. Renato Fior, MD.Triesto, Italy
Prof. MD. DSc. Imrich FriedmannMiddlesex, Great Britaine
Prof. Dr. med. Jan HelmsWurzburg, Germany
Prof. Dr. med. Hennig HildmannBochum, Germany
Prof. Dr. med. Lutz KesslerDresden, Germany
Prof. Dr. med. Roland LaszigFreiburg, Germany
Prof. Dr. med. Thomas LenarzHannover, Germany
Prof. MD. PhD. George LichtenbergerBudapest, Hungary
Prof. Dr. sc. med. L.P. LobeDorsten, Germany
Prof. Dr. med. F.W. OekenLeipzig, Germany
Prof. Dr. med. Eugeniusz OlszewskiKrakow, Poland
Prof. MD. Otto Ribari, DrSc.Budapest, Hungary
MUDr. Slávka Roznerová, CSc.Munchen, Germany
Prof. Dr. med. PhD. Henryk SkarzynskiWarsaw, Poland
Prof. Dr. med. W. SkurczynskiHalle, Germany
Prof. Dr. med. Jozef SopkoBasel, Switzerland
Prof. Dr. Joachim WilkeErfurt-Bischleben, Germany
Charles Beatty, MDUSA
Prof. G.M.O´Donoghue, MD, FRCSUnited Kingdom
Prof. Dr. med. Wolfgang DrafGermany
Prof. Alfio Ferlito, MDItaly
Emilio Garcia-Ibanez, MDSpain
Prof. Dr. Egbert H. HuizingThe Netherlands
Prof. Dr. med. Karl Huttenbrink Germany
Prof. Dr. med. Klaus JahnkeGermany
Prof. Géza J. Jako, MDUSA-Hungary
Prof. Ivo P. Janecka, MD, FACSUSA
Prof. Thomas J.McDonald, M.D.USA
Prof. Eugene N. Myers, M.D., F.A.C.USA
Prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.Czech Republic
Prof. Dr. med. Jozsef Pytel, PhD Hungary
Prof. Richard Ramsden, MD United Kingdom
Prof. Dr. med. Gábor Répassy, PhD Hungary
Prof. Dr. hab. Witold Szyfter, PhDPoland
Prof. Mirko Tos, MDDenmark
Prof. MUDr. Zdeněk Voldřich, DrSc.Czech Republic
Prof. Matti Anniko, MDSweden

In memoriam

Meno a priezviskoMesto
Doc. MUDr. Július Breza,CSc. Bratislava
MUDr. Ján Droppa, CSc.Nitra
MUDr. Štefan JablonickýHumenné
Doc. MUDr. Teodor KustraNámestovo
Prof. MUDr. Ján Lajda Bratislava
MUDr. Karol ŠedenkaLučenec
 
Späť hore