WHO o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu

Rezolúcia Svetovej Zdravotníckej Organizácie (WHO) o Prevencii hluchoty a poruchy sluchu.

Prijatá na Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA) v máji 2017

 
Späť hore