Pocty a ceny

Okrem ocenení registrovaných SLS má SSO vlastné ocenenie za mimoriadny odborný, vedecký či pedagogický prínos.

Súťaž o najlepšiu publikáciu

Príspevky do súťaže o najlepšiu publikáciu, prednášku, kapitolu v odbornej knihe a monografiu, prosíme zaslať na email admin@sso.sk.
Prihlásené príspevky budú vyhodnotené v súťaži o najlepšiu publikáciu, prednášku, kapitolu v odbornej knihe a monografiu.

 
Späť hore