ORL pracoviská na Slovensku

Zoznam ORL kliník a oddelení

Kliniky

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB,
Univerzitná nemocnica Bratislava

Adresa: Antolská 11, 851 07 Bratislava 5
T.č.: sekretariát kliniky: 02/68672052

Vedenie: Prednosta: Prof. MUDr. Profant Milan, CSc
E-mail: profant@fnorl.sk
Web: www.unb.sk/klinika-otorinolaryngologie-chirurgie-hlavy-a-krku-lf-uk-a-unb/

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnica svätého Michala, a.s.

Adresa: Satinského 1, 811 03 Bratislava
T.č.: 02/3261 4055

Vedenie: Prednosta:  Doc.MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof
Email: podatelna@nsmas.sk
Web: www.nsmas.sk/oddelenia/lozkove/orl.html

KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU,  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Adresa: Univerzitná Nemocnica L. Pasteura Košice, Trieda SNP 1, 041 66 Košice

Vedenie: Prednosta: Prof.MUDr.Juraj Kovaľ, CSc., MPH
T.č.: Prednosta: 055/ 640 3736, Sekretariát: 055/ 640 3735
Email: orlkl.snp@fnlp.sk
Web: www.unlp.sk/oddelenie/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/personal/

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Univerzitná nemocnica Martin

Adresa: Kollárova 2, 036 59  Martin
T.č.: 043/ 4203 282

Vedenie: Prednosta: Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
Email: info@unm.sk
Web: www.unm.sk/klinika-otorinolaryngologie-chirurgie-hlavy-krku

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica

Adresa: Generála Vesela 21, 034 26  Ružomberok
T.č. 044/ 438 26 34

Vedenie: Prednosta: MUDr. Marián Sicák, PhD.
Email: orl@uvn.sk
Web: www.uvn.sk/pracoviskosub/pracoviska/9/65/Zakladne-informacie

ORL klinika, ORL Humenné, s.r.o.

Adresa:  Nemocničná 29,  066 01 Humenné
T.č.: recepcia: 057/33 37 280

Vedenie: Primár: MUDr. Igor Hriseňko, st.
Email: primar@orlhe.sk
Web: www.orlhe.sk

ORL klinika, FN Nitra

Adresa: Špitálska 6, 950 01 Nitra

Vedenie: Prednosta: MUDr. Ján Korch, PhD.
T.č.: 037/6545 253
Email:  korch@fnnitra.sk
Web: fnnitra.sk/kliniky/klinika-otorinolaryngologie/

ORL klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou N. Zámky

Adresa: Slovenská 11/A, 940 34  Nové Zámky

Vedenie: Prednosta: MUDr. Katarína Szuszeková
T.č.:  035 / 691 2436
Web: www.nspnz.sk/oddelenie-otorinolaryngologicka-klinika/

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, FNSP J.A. Reimana Prešov

Adresa: Jána Hollého, 080 01 Prešov
T.č. 051/7011233

Vedenie:  Primár: MUDr. Slavomír Straka
E-mail: strakas@fnsppresov.sk
Web: www.fnsppresov.sk/kliniky/klinika-otorinolaryngologie-a-chirurgie-hlavy-a-krku/


Oddelenia

Oddelenie otorinolaryngológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Adresa: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

Vedenie: Primár: MUDr.Tomáš Pniak, PhD., email: tpniak@nspbb.sk
T.č.: primár: 048/441 2150
T.č.: SEKRETARIÁT: 048/441 2150
Web: www.fnspfdr.sk/kliniky-a-oddelenia/oddelenie-otorinolaryngologie-orl/

ORL oddelenie NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach

Adresa:  Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
T.č. 046/5112332, 046/5112334

Vedenie:  Primár: MUDr. Jozef Beňo
Email: jozef.beno@hospital-bojnice.sk
Web: www.hospital-bojnice.sk/zdravotna-starostlivost/lozkove-oddelenia/oddelenie-orl.html?page_id=5175

Otorinolaryngologické oddelenie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov

Adresa: Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Vedenie: Primár MUDr.Radovan Barák

T.č.: +421-(0)2-48 234 143 – sekretariát
Email: iveta.galova@ru.unb.sk (sekretariát)
Web: www.unb.sk/otorinolaryngologicke-oddelenie/

ORL oddelenie, Nemocnica Košice-šaca a.s. 1. súkromná nemocnica

Adresa: Lúčna 57, 040 15  Košice-Šaca

Vedenie: Primár:  MUDr. Ivan Veme
T.č.: 055/7234 250
Email: ivan.veme@nke.agel.sk
Web: nemocnicakosicesaca.agel.sk/pracoviska/lozkova-cast/orl.html

ORL oddelenie, Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice

Adresa: Rastislavova 785/43, 040 01 Košice
T.č.: Primár: 055 613 5301, Sekretariát: 055 6135302

Vedenie: Primár: MUDr.Peter Feciskanin, MPH
Email: sekretariat@vou.sk
Web: vou.sk/informacie-pre-pacientov/otorinolaryngologicke-oddelenie/

ORL oddelenie, Všeobecná  NsP, N.O. Lučenec

Adresa: Námestie republiky 15, 984 01  Lučenec
T.č.: 047 43 11 198

Vedenie: Primár: MUDr. Jana Džačarová
Web: www.lcnsp.sk/old/web/otorinolaryngologicke-oddelenie-(krcne-odd-)

ORL oddelenie, Nemocnica Poprad

Adresa: Banícka 803/28, 058 45 Poprad
T.č.  052 / 7125 329

Vedenie: Primár: MUDr. Ján Sopko
Email: jan.sopko@nemocnicapp.sk
Web: www.nemocnicapp.sk/?cat=24

ORL oddelenie, Fakultná nemocnica Trenčín

Adresa:  Legionárska 28, 911 01 Trenčín
T.č. 032 6566 118

Vedenie: Primár: MUDr. Ján Večeřa
Email: jan.vecera@fntn.sk
Web: www.fntn.sk/index.php/sk/zdravotnicke-pracoviska/orl-oddelenie

ORL oddelenie,  Fakultná nemocnica Trnava

Adresa:  A. Žarnova 11,  917 75 Trnava

Vedenie:  Primár: MUDr. Marián Sabo
T.č.: 033 5938 952
Email: marian.sabo@fntt.sk
Web: fntt.sk/oddelenia/otorinolaryngologicke-oddelenie/

ORL oddelenie, Fakultná nemocnica Agel, Skalica

Adresa: Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica

Vedenie: primár – dočasný: MUDr. Ľubomír Kubo
T.č.: 034 6969379
Web: nemocnicaskalica.agel.sk/pracoviska/lozkove-oddelenia/orl.html

Pediatrické ORL

Detská ORL klinika, Detská fakultná NsP Bratislava

Adresa: Limbová 1, 831 01 Bratislava-Nové Mesto

Vedenie: Prednostka MUDr. Irina Šebová, Csc., MPH
T.č.: 02/ 593 71 448
Email: irina.sebova@nudch.eu
Web: www.nudch.eu/index.php/kliniky-a-oddelenia/kliniky/160-detska-otorinolaryngologicka-klinika

ORL oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice

Adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice,

Vedenie: Primár MUDr.Andrej Koman
T.č.: 055 235 3984
E-mail: andrej.koman@dfnkosice.sk
Web: www.dfnkosice.sk/kliniky-a-oddelenia/orl-oddelenie/

Zoznam JZS pracovísk

ORL centrum JAS, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Adresa: ul.Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Vedúci lekár: MUDr.Patrik Žabka
Web: www.fnspza.sk/sk/oddelenia/otorinolaryngologia/lekari

ORL, NsP Považská Bystrica

Adresa: Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica
T.č. 042/4304252

Vedenie: Primár: MUDr. Peter Rác
Email: peter.rac@nemocnicapb.sk
Web: www.nemocnicapb.sk/zdravotna-starostlivost/jednodnova-zdravotna-starostlivost/otorinolaryngologia.html?page_id=1346

Jednodňová zdravotná starostlivosť ORL, Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Adresa: Mieru 549/16, 02801 Trstená
T.č. 043/5307 274

Vedúci lekár: MUDr.Miroslav Obtulovič, PhD.
Email:  orl@nsptrstena.sk
Web: www.nsptrstena.sk/sk/jednodnova-zdravotna-starostlivost-orl

ORL klinika s.r.o. Banská Bystrica

Adresa: Námestie Ludvíka Svobodu 3865/1, 974 01 Banská Bystrica
T.č.: +421 48 413 29 05 

Vedenie: Primár: MUDr. Marián Kováč
Email: info@orlklinika.sk
Web: www.orlklinika.sk

Jednodňová chirurgia ORL, Poliklinika Terasa s.r.o, Košice

Adresa: Toryská 1, 040 11  Košice
T.č. 055/28 51 767, 055/28 51 777, 055/28 51 700, 055/28 51 707

Vedenie: MUDr. Mária Skálová
Web: www.poliklinikaterasa.sk/otorinolaryngologia-0

ORL, NZZ Žilpo s.r.o.

Adresa: Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
T.č.: 041/ 562 70 59

Vedenie: MUDr. Denisa Adamová, MBA, MPH, MUDr. Pavel Hanzel, PhD., MUDr. Zuzana Kurjaková
Email: denisa.adamova@zilpo.sk
Web: www.zilpo.sk/jzs-orl/

ORL, SANAT, Spol. s.r.o.

Adresa: Nábrežná 3043/3, 934 05 Levice
T.č  036 6315 666, Mobil: 0917 506 27

Vedenie: MUDr. Földi Gabriel
Email: recepcia@lvsanat.sk
Web: lvsanat.sk/jzs/operacie/

MediKlinik

Levice: Adresa: 29. Augusta 2 (areál nemocnice) 934 01  Levice
T.č.: 0903 463 425, +48 694 911 232

Bratislava: Adresa: Pri Tureckom kopci 1400/5Most pri Bratislave, 900 46, Slovensko
T.č: +421 2 210 264 10, +421 915 547 097

Vedenie: Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof., MUDr.Zoltán Csendes, MUDr.Ján Siváčekmim. 
Email: info@mediklinik.sk
Web: www.mediklinik.sk/sekcia/4-orl-usno-nosovo-krcne

ORL, Nemocnica Trebišov, Člen siete nemocníc Svet zdravia

Adresa: SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
T.č.: 0566660692

Vedenie: Primár: MUDr. Ľudmila Vasilková
Email: nemocnica.tv@svetzdravia.com
Web: www.procare.sk/usno-nosno-krcne-oddelenie-orl-trebisov/

ORL, Medicon, Malacky

Adresa: Ľudovíta Fullu 5274, 90101 Malacky, 901 01
T.č.  034 7731 515,  905 747 687

Vedenie: MUDr. Branislav Zdražil
Web: www.medicon.sk/sk/Otorinolaryngologia

ORL,  Centrum Kramár, spol. s.r.o.

Adresa: Limbova 22,  Bratislava-Kramáre
T.č. 0918 404 903

Vedenie: MUDr. Kučerová Renáta
Email: info@centrumkramare.sk
Web: http://www.centrumkramare.sk/

ORL, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, Člen skupiny Agel

Adresa: Huncovská 42, 060 01 Kežmarok
T.č. 052/451 21 11

Vedenie: MUDr. M. Mečár
Web: nemocnicakezmarok.agel.sk/pracoviska/oddelenia/chirurgia.html

Nemocnica Agel, Komárno 

Adresa: Všeobecná Nemocnica Komárno, Mederčská 39, 945 75 Komárno
T.č.  0917 729 160, +421 (0)35 7909 385

Vedenie: Vedúci lekár jednodňovej chirurgie: MUDr.Iveta Csekesová
Email: jzs@nemocnicakomarno.sk
Web: nemocnicakomarno.agel.sk/pracoviska/oddelenia/jednodnova-chirurgia.html

SK – MED s.r.o, ORL jednodňová chirurgia, Zvolen

Adresa: MEDICENTRUM, M.M.Hodžu 10, Zvolen
T.č. 0911 822 921, 045 20 1287

Vedenie: MUDr. Zuzana Somorová
Web: www.sk-med.sk

ORL oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda, Člen siete nemocníc Svet zdravia

Adresa: Veľkoblahovská 23, 929 01  Dunajská Streda
T.č. 031 5571399

Email: gabriela.meszaros@svetzdravia.com
Vedenie: MUDr. Mészáros Gabriela
Web: www.procare.sk/oddelenie/otorinolaryngologia-jas-ds-p51102014201/

ORL, Nemocnica Agel Levice

Adresa: SNP 19, 934 01 Levice
T.č. ‎036 6379 241, 036 6379 242

Email: orl@nemocnicalevice.sk
Web: nemocnicalevice.agel.sk/pracoviska/jdzs/orl.html

Nemocnica Topoľčany, oddelenie jednodňovej starostlivosti, otorinolaryngológia – Hačko s.r.o.

Adresa: Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
T.č.: +421 38 / 38 24 288

Vedenie: MUDr. Albert Hačko

Pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr.Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš

Adresa: Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikukáš
T.č.: 044/55 63 330

Vedúci lekár: MUDr. Juraj Jablonický
Email: jablonicky@nsplm.sk

Nemocnica Malacky, JZS – ORL

Adresa: Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky
T.č. +421 34 28 29 700

 
Späť hore