Členstvá SSO v partnerských organizáciách v zahraničí: 

  • CEORL-HNS – Confederation of European Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery
  • IFOS – International Federation of oto-rhino-laryngological societies
  • EFAS – European Federation of audiology societies
  • UEMS – Union Européenne  Médecins Specialistes
 
Späť hore