IFOS

IFOS (International Federation of ORL Societies) je nepolitická organizácia reprezentujúca viac ako 60.000 otorinolaryngológov z viac ako 120 členských organizácií IFOSu. Vo svete existujú obrovské rozdiely v dostupnosti odborných informácií a ľudskej pracovnej sily v otorinolaryngológii, čo je hnacím motorom aktivít IFOSu.

IFOS bol založený v roku 1965 aby poskytoval kontinuitu aktivít medzi svetovými kongresmi ORL. Organizácia vznikla aby pomáhala celosvetovo riešiť problémy ľudí s ORL chorobami. Tomu napomáha aktívny sekretariát a odborné komisie. IFOS spolupracuje aj s WHO – vedúcou silou  pre program prevencie vzniku porúch sluchu. IFOS má úlohu aj v kontinuálnom lekárskom vzdelávaní. Najmä pre rozvojové oblasti poskytuje vzdelávacie kurzy a konferencie. Udržuje aktívnu web stránku s množstvom dostupnej študijnej literatúry, informáciami o uskutočnených kurzoch, plánovaných vzdelávacích akciách.

Všetky informácie o histórii svetových kongresov,  predsedníctve a výkonného výboru IFOSu, komisiách v jednotlivých subšpecializáciach v ORL nájdete na webovej stránke www.ifosworld.org

Najbližší kongres

Zmena termínu Svetového kongresu ORL IFOS

Po rozhodnutí Kanadskej ORL spoločnosti neorganizovať pre súčasnú epidemiologickú situáciu IFOS kongres v júni 2022 vo Vancouveri, Rada IFOSu rozhodla, že najbližší Svetový ORL kongres IFOS sa uskutoční 17.-21. januára 2023 v Dubaji. Web stránka kongresu.

 
Späť hore