Európska ORL

Otorinolaryngológia a jej organizácia v Európe – vývoj a súčasná situácia
Správa z 5. kongresu Konfederácie európskej ORL a chirurgie hlavy a krku
Správa zo zasadania ORL sekcie UEMS, Budapešť 5.- 7. októbra 2018

Čo je CEORL-HNS

Konfederácia Európskej otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, (CEORL-HNS) vznikla v roku 2009 s hlavným cieľom bolo spojiť sily: 

 • EUFOS (European Federation of Oto-Rhino-Laryngology Societies), ktorá zastupuje všetkých 46 európskych národných ORL spoločností
 • EAORL-HNS (European Academy of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery), ktorá zahŕňa 15 európskych špecializovaných spoločností
 • UEMS ORL (Union of European Medical Societies)- odbornej sekcie UEMS

v snahe vytvoriť jeden hlas pre ORL-HNS v Európe aj mimo nej.

Prezidentská rada

V súčasnosti má 13 členov:

 • Prezident: Cem Meco (Dpt. of ORL, Ankara University Medical School Ankara, Turkey Dpt. of ORL, Salzburg Paracelsus Medical University Salzburg, Austria)
 • Prezident- čakateľ: Per Cayé-Thomasen (Dpt. of ORL-HNS, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet Copenhagen, Denmark)
 • Generálny sekretár: Jan Plzák (Head of Dpt. of ORL-HNS, 1st Faculty of Medicine, Charles University. Motol University Hospital Prague, Czech Republic)
 • Generálna sekretárka – čakateľka: Elisabeth V Sjögren (Dpt. of Otolaryngology – HNS, Leiden University Medical Centre Leiden, The Netherlands)
 • Pokladník: Miroslav Tedla (Dpt. of ORL-HNS, Comenius University, University Hospital Bratislava, Slovakia)
 • Pokladník – čakateľ: Tomislav Baudoin (Head – Referral Center of Pediatric ORL Ministry of Health. Dpt. of ORL-HNS Sisters of Mercy University Medical Center Zagreb, Croatia)
 • Zástupca UEMS ORL: John Fenton (President of UEMS-ORL, Professor and Consultant in ORL-HNS at the University of Limerick Medical School and University Hospital Limerick, Ireland)
 • Zástupca EBEORL-HNS: Ulrik Pedersen (Chairman EBEORL-HNS, Risskov, Denmark)
 • Prezident kongresu 2022: Piero Nicolai (Full professor Dpt. of Neurosciences -DNS – University of Padua. Director of the Unit of ORL-HNS, Padua University Hospital Padua, Italy)
 • Prezident kongresu 2024: John Russell (Dpt. of Paediatric Otolaryngology, Childrens Health Ireland (Crumlin), Dublin, Ireland)
 • Bývalý prezident: Hans Edmund Eckel (Dpt. of ORL, Klinikum Klagenfurt a. W Klagenfurt a.W., Austria)
 • Kancelár senior: Manuel Bernal-Sprekelsen (Hospital Clínic, Barcelona. University of Barcelona Medical School. Barcelona, Spain)
 • Kancelár senior: Marc Remacle (Director Voice and Swallowing Center, Dpt. of ORL-HNS, CHL-Eich, Luxembourg)

Zoznam 41 členov
https://www.ceorlhns.org/members/national-societies

Albánsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,  Chorvátsko,  Írsko, Island, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Severné Macedónsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

Európska atestácia

Najbližší kongres

 • 7th Congress of European ORL-HNS – 15.06.2024 — 19.04.2024 – Dublin, Ireland
 • www.ceorlhns2024.org

Formulár na publikovanie podujatí na stránkach UEMS: https://www.ceorlhns.org/events/submit-your-event
Formulár na publikovanie noviniek na stránkach UEMS: 
https://www.ceorlhns.org/news/submit-your-news

 
Späť hore