História

V roku 1952 vyšlo prvé číslo  odborného vedeckého časopisu „Československej otolaryngológie“ Slovenskí otolaryngológovia predtým publikovali väčšinu vedeckých prác v Bratislavských lekárskych listoch. Vlastný odborný časopis im poskytol nové možnosti publikovania v špecializovanom odbornom periodiku,  ktoré vychádzalo 4x ročne.

Časopis Choroby hlavy a krku (1992)
Časopis Choroby hlavy a krku (1992)

Po zamatovej revolúcii, v roku 1992, vznikol z iniciatívy vtedajšieho predsedu SSO Doc. MUDr. Juraja Klačanského, CSc. odborný časopis : Choroby hlavy a krku. Vychádzal v 4 číslach ročne do roku 2006. Zástupcom šéfredaktora bol MUDr. Milan Profant, CSc., časopis vydávalo v Bratislave vydavateľstvo Alpha&Omega.

Následne SSO zakladá v roku 2007 časopis s názvom Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku vo vydavateľstve Samedi ktorý vychádza do roku 2013. Časopis mal širšiu redakčnú radu, autodidaktický test, publikovali sa pôvodné práce, klinické štúdie, prehľadové práce a kazuistiky. Predsedom  redakčnej rady bol prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.

Od roku 2014 sa SSO vrátila k publikovaniu v spoločnom československom odbornom časopise Otorinolaryngologie a foniatrie, ktorý vydáva Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně v Prahe.

Časopis Otorinolaryngológia (2008)
Časopis Otorinolaryngológia (2008)
Časopis Laryngologie a foniatrie (2018)
Časopis Laryngologie a foniatrie (2018)
 
Späť hore