Príhovor prezidenta SSO

Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti,

zdravím vás v Novom roku 2023 a dovolím si krátko zrekapitulovať hlavné udalosti v našej  odbornej spoločnosti, ktoré sa uskutočnili v uplynulom roku 2022. Podarilo sa nám presadiť zmenu názvu odboru na MZ SR. Náš odbor sa bude oficiálne prezentovať ako „Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku“. Nemení sa tým špecializačná náplň, či rozsah pôsobnosti ani financovanie výkonov. Ide skôr o zdôraznenie chirurgickej činnosti v odbore. Absolvovali sme 9. Česko-Slovenský ORL kongres v Brne (8.-10.6.2022), ktorý bol odborne, organizačne aj spoločensky na vysokej úrovni a následne Kongres mladých otorinolaryngológov v Humennom (8.-10.9.2022), ktorý najmä vďaka organizátorom MUDr. Diane Horvát Hriseňkovej a celému oddeleniu špecializovanej ORL nemocnice v Humennom nasadil latku odbornosti poriadne vysoko. Čo ma vôbec neteší je fakt,  že napriek úspešným kongresom sa finančná situácia SSO zhoršila natoľko, že sme museli prijať nepopulárne opatrenia v záujme záchrany existencie spoločnosti. Navyše v rovnakom čase prišla požiadavka zo strany vydavateľa časopisu Otorinolaryngologie a Foniatrie na zvýšenie predplatného, ktoré česká strana akceptovala. Na zasadnutí výboru SSO v Brne 8.6.2022 sme museli nepriaznivý stav riešiť a rozhodli sme sazvýšiť platbu členského nasledovne:
Pre SLS: 16 €, zostáva bez zmeny, regionálny poplatok: 2€, zostáva bez zmeny, Pre SSO: doteraz 14 €, zvýšenie o 27 €, nová platba 41 € Platba za časopis: doteraz 21 €, zvýšenie o 11 €, nová platba 32 €, Spolu: doteraz 53 €, zvýšenie o 38 €, nová platba 91 €.
Oba návrhy sa schválili na zhromaždení členov SSO 8.6.2022 v Brne, oznam o zmene platby sme poslali na SLS,  takže v januári 2023 dostanete nové poukážky s výzvou na zaplatenie členského 91 €. Viem, že to mnohých členov znechutí a možno aj odradí od členstva v odbornej spoločnosti. Uvedomte si, že všetky náklady narastajú a napríklad len za členstvo v SLK platíme 150 € (135 € členstvo + 15 € za registráciu) bez mihnutia oka.
Toto opatrenie samo  nerieši financovanie odborných podujatí SSO, účelom je udržať fungovanie spoločnosti a zabrániť jej úpadku na podklade  rozvoja platobnej neschopnosti. Financovanie kongresov sa deje tak ako doteraz,  osobným kontaktom s firmami, snahou o získanie sponzoringu od vystavovateľov, partnerskou ponukou,  ktorá je zverejnená na stránke SSO. Za týmto účelom sme zahájili spoluprácu s asociačným manažmentom Českej ORL spoločnosti, ktorý sa zaoberá získavaním financií pre jej činnosť.
Verím,  že nám zachováte priazeň a SSO bude v nezmenenej forme fungovať naďalej.
69. kongres SSO sa uskutoční v Hoteli Bellevue vo Vysokých Tatrách20.-22.9.2023. Organizovať ho budeme sami ako kedysi, aby sme mali prehľad o platbách a nemuseli platiť odmenu žiadnej firme. Bude to vyžadovať viac našej práce, najmä organizačného výboru,  ktorý tvorí prim. MUDr. Ján Sopko so svojim kolektívom ORL oddelenia Nemocnice v Poprade.
Na záver dovoľte poďakovať našej dlhoročnej sekretárke pani Štefánii Horváthovejktorá ukončila svoju prácu pre SSO dňa 31.12.2022 odchodom do dôchodku. Nastúpila do funkcie 01.05.1975 pod vedením prof. Strelku ( s prestávkou 1981 – 89 keď bol predsedom spoločnosti prof. Barta) následne od 1990 pracovala s predsedami prof. Klačanským, prof. Profantom a doc. Doležalom, vykonávala svoju prácu na sekretariáte spoločnosti poctivo a zodpovedne 47 rokov. Podieľala sa organizácii kongresov, viedla agendu SSO, realizovala platby,  fakturáciu,  komunikáciu so SLS, evidenciu členov, zoznam jubilantov, pripravovala dokumentáciu k zasadnutiam výboru SSO,  členskej schôdze spoločnosti,  kontrolovala zápisnice a archivovala ich. Milá Štefánia, v mene výboru SSO Ti ďakujem za tvoju angažovanosť a celoživotnú prácu v prospech SSO a prajem veľa zdravia a radosti v osobnom živote!
Novou sekretárkou je od 1.1.2023 pani Regina Hubková, adresa sekretariátu sa nemení.

Milí spolupracovníci, teším sa na stretnutie s vami na kongrese v Bellevue, veďte prosím mladých kolegov k členstvu v SSO, navštevujte prehľadnú webovú stránku SSO aby ste vedeli čo sa v spoločnosti deje, o čo sa snažíme. Prajem vám istú ruku pri operácii a trpezlivosť pri pacientovi v ambulancii.

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc.,  mim.prof.
Prezident SSO

Späť hore