Podpora SSO mladým ORL lekárom k aktívnej účasti na vybraných ORL kongresoch 2024

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO) podporuje vzdelávanie a účasť na vybraných ORL kongresoch pre mladých ORL lekárov do 35 rokov. Registráciu si každý žiadateľ zaisťuje samostatne podľa podmienok odbornej akcie.

Výška pomoci

100 EUR (10 x (česko–slovenský ORL kongres)

Podmienky žiadosti

Pred odbornou akciou

  • členstvo v SSO s riadne uhradenými členskými poplatkami
  • vek do 35 rokov vrátane v termíne podania žiadosti
  • hlavný pracovný pomer v SK
  • aktívnu účasť na odbornej akcii ako 1. autor formou prednášky (vrátane inštruktážneho kurzu a okrúhleho stola) alebo posteru
  • odoslanie tlačenej žiadosti vrátane naskenovaného súhlasu/odporúčania primára/prednostu na e-mail vajzeroval@uvn.sk
  • termín podania žiadosti je vždy 50 dní pred začatím odbornej akcie
  • v prezentácii uviesť: Aktívna účasť autora je finančne podporená SSO

Po odbornej akcii

  • predloženie potvrdenia o aktívnej účasti na odbornej akcii – zaslať certifikát o účasti na email vajzeroval@uvn.sk do 1 mesiaca po skončení odbornej akcie

Pomoc bude vyplatená na základe darovacej zmluvy SSO po splnení vyššie uvedených podmienok.

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
Predseda SSO

 
Späť hore