Rezidentské štúdium

Od 1.10.2019 patrí ORL do zoznamu špecializačných odborov rezidentského štúdia.

 
Späť hore