Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania. Cieľom doktorandského štúdia je získanie schopností  s využitím vedeckých prístupov samostatne a tvorivo riešiť zložité vedecké problémy v rámci daného odboru.

Akreditovaný študijný program pre doktorandské štúdium v odbore ORL je na Klinike Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB.

 
Späť hore