Atestácia

Špecializačné štúdium v odbore otorinolaryngológia môže lekár na Slovensku absolvovať na 4 vzdelávacích inštitúciách. Štúdium trvá 5 rokov, v rámci neho je povinná 2-ročná prax na jednom z akreditovaných pracovísk a 9 cirkulácií v iných odboroch. Absolvent špecializačného štúdia je priebežne hodnotený garantom špecializačného štúdia každých 6 mesiacov. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. Tému písomnej práce určí garant špecializačného štúdia

Prehľad vzdelávacích inštitúcii a akreditovaných pracovísk na Slovensku

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave

Prednosta kliniky: Prof.MUDr. Milan Profant, CSc.
Viac informácií: https://www.orl-lfuk.sk/wp/lfuk/specializacne-studium/

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF SZU a UN sv. Michala. a. s. v Bratislave

Prednosta kliniky: Doc.MUDr. Pavel Doležal, Csc., mim.prof.
Školiacou bázou Katedry ORL SZU sa  od novembra 2011  stanovila Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UVN a SZU v Ružomberku. Prednosta kliniky : MUDr. Marián Sičák, PhD.
Viac informácií: http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=80&idpart=4&iddp=2

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM v Martine

Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.
Viac informácií : https://www.jfmed.uniba.sk/studium/dalsie-vzdelavanie-zdravotnickych-pracovnikov/akreditovane-studijne-programy/zdravotnicke-povolanie-lekar/specializacne-studijne-programy/otorinolaryngologia/

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UPJŠ a UNLP v Košiciach

Prednosta kliniky: Prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH
Viac informácií: https://www.upjs.sk/public/media/0575/otorinolaryngologia%202018%20-%20web.pdf

Odporúčaná literatúra

 • Aktualizujeme …

Atestácie 2021

Atestáciu z ORL a chirurgie hlavy a krku v roku 2021
úspešne absolvovalo 18 lekárov.

5.2.2021, Bratislava

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK LF UK a UNB v Bratislave dňa 5.2.2021

Absolvovali

 • MUDr. Marianna Zabranská, FN Trnava
 • MUDr. Zuzana Hlavková, FN Trnava
 • MUDr. Dušan Rada, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov
 • MUDr. Michaela Ďuricová, Univerzitná nemocnica Bratislava, Ružinov
 • MUDr. Lenka Radičová, NÚDCH, BratislavaMUDr.Ivana Vyrvová, NÚDCH, Bratislava
 • MUDr. Lívia Majerníková, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
9.4.2021, Ružomberok

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 9.4.2021

Absolvovali

 • MUDr. Jana Chovanová, NÚDCH Bratislava
 • MUDr. Martina Gregušová, FNsP Banská Bystrica
 • MUDr. Kristína Granačková, FN Trenčín
15.10.2021, Ružomberok

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UVN a SZU v Ružomberku dňa 15.10.2021.

Absolvovali

 • MUDr. Martin Kutiš, FNsP Nové Zámky
 • MUDr. Aneta Piatková, ÚVN Ružomberok
 • MUDr. Dominik Koiš, ÚVN Ružomberok
21.5.2021, Košice

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2021 bola na Klinike ORL a CHHaK UNLP v Košiciach dňa 21.5.2021

Absolvovali

 • MUDr. Oľga Titková, FNsP Prešov
 • MUDr. Zuzana Marciová, DFN Košice
 • MUDr. Lucia Janečková, UNLP Košice
Jeseň 2021, Martin

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2021 bola na  Klinike ORL a CHHaK JLF UK a UNM v Martine 

Absolvovali

 • MUDr.Veronika Surová, ORL Bojnice
 • MUDr.Zuzana Gramantíková, ORL Bojnice

Termíny atestácie 2022

 • Aktualizujeme …

Európska atestácia z ORL

https://www.ebeorl-hns.org/

Európa
 
Späť hore