Program UEMS pre ORL

Aktuálny Vzdelávací program a logbook schválený UEMS (Úniou Európskych lekárskych spoločností), ktorý predstavuje európske podmienky špecializačného vzdelávania v otorinolaryngológii a návrh európskeho ORL logbooku.

 
Späť hore