Doc. MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D. MPH – Generálny sekretár CEORL-HNS

Srdečne blahoželáme Doc. MUDr. Miroslavovi Tedlovi, Ph.D. MPH k zvoleniu do významnej funkcie generálneho sekretára Európskej ORL spoločnosti. Ďakujeme za dôležitú reprezentáciu Slovenska a slovenskej otorinolaryngológie.

Od 19. júna 2024 Konfederácia európskych ORL-HNS zvolila novú prezidentskú radu, o členoch sa hlasovalo na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 17. júna 2024.

Prezidentská rada

Prezidentka SSO

MUDr. Katarína Obtulovičová, Ph.D.

Späť hore