69. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, dovoľte, aby som Vás z poverenia SSO pozval na 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 22. 09. 2023 v Grand hoteli Bellevue v Starom Smokovci. Organizačnú prípravu kongresu realizuje ORL Oddelenie FNsP Poprad pod vedením  …

Späť hore