Návrh na zmenu podmienok špecializačného štúdia v ORL

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe požiadavky MZ SR bol vypracovaný nový NÁVRH minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore otorinolaryngológia, ktorý nájdete v dokumente nižšie. Ide o NÁVRH minimálneho štandardu, ktorý zatiaľ nie je platný. MINIMÁLNY ŠTANDARD …

Späť hore