Domáce

Vývinová verbálna dyspraxia verzus artikulačné a fonologické poruchy z pohľadu komorbidity, diagnostiky a terapie (kurz)

Spišská Nová Ves

PhDr. Buntová D., PhD., Mgr. Hermanská K., Mgr. Mocsári K., PhD.

Pozvánka

Program

Späť hore