Domáce

V. Jakubíkovej deň – podujatie prebehne ONLINE

Bratislava, Slovensko

Kazuistiky k ORL a chirurgickej spoločnej problematike u detských pacientov.

Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH a Klinika detskej chirurgie LF UK a NÚDCH

PODUJATIE PREBEHNE ONLINE, PRIHLÁSENIE CEZ : LINK

Program V. Jakubíkovej dňa

Kontakt

Sekretariát Detskej ORL kliniky LF UK a NÚDCH

lucia.grebeciova@nudch.eu

02/59371421

Späť hore