Domáce

Školiace miesto vo funkčnej a estetickej chirurgii nosa, funkčnej endoskopickej chirurgii nosa a PND (FESS)

KORLaCHHaK SZU a UNsM v Bratislave

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., MUDr. Matúš Mačaj

Pre rezidentov zaradených do špecializačného štúdia, počet miest 2-4

Späť hore