Domáce

Senzomotorická a orofaciálna stimulácia

Piešťany

PaedDr. Adelaida Fábianová

Absolvovaním kurzu absolvent získa vedomosti o komplexe percepčných a motorických symptómov na pozadí neurogénnych ochorení a adekvátnych terapeutických postupoch, v ktorých sa kombinujú metodiky senzoricko-oromotorickej, orofaciálnej a intraorálnej stimulácie. Počet účastníkov 26-28.

Späť hore