Zahraničné

PEDAUDIOLOGIE – dvoudenní odborný kurz

Praha

seminar.widex.cz/pedaudiologie

Dovolujeme si vás pozvat na odborný kurz s pedaudiologickou tématikou, na kterém budou diskutovány následující okruhy a témata: sluchová percepce a její ontogenetický vývoj, metody diagnostiky sluchu v jednotlivých věkových obdobích, hodnocení celkové kapacity sluchu dítěte, výběr vhodného sluchadla vzhledem k charakteru a tíži sluchového postižení, obecné principy nastavení parametrů zesílení, postup fittingu sluchadla na základě modelace sluchové vady konkrétního dítěte,  verifikace sluchové percepce se sluchadly, základy péče surdopedické, hodnocení sluchového věku dítěte, mezioborová spolupráce, následná periodická péče po finálním nastavení elektroniky sluchadel, indikace přechodu ke kochleární implantaci. Nebude opomenuto ani pojednání o základních principech korekce jednotlivých typů sluchových vad vyskytujících se v dětském věku včetně connexinových, ANSD, dětí s prematuritou a kombinovanými vadami.

Kurz je určen především pro odborníky z oborů foniatrie, otorinolaryngologie, zaměstnance nově vznikajících pedaudiologických center, center rané péče, pedaudiology, surdopedy a další odborníky, kteří pracují s dětmi se sluchovým postižením.

Akce bude zařazena do kreditního systému a dle stavovských pravidel ohodnocena kredity ČLK.

Kontakt

Petra Lněníčková

seminar.cz@widexsound.com

Späť hore