Domáce

Medziodborové sympózium XIII. ročník

Bratislava, Hotel Devín

www.pinium.sk

Ochorenia dýchacích ciest, hlavná téma prezentácií: kašeľ

Kontakt

Centrum Kramáre, spol. s.r.o.

m.mrvova@centrumkramare.sk

Späť hore