Domáce

Kurz v audiológii pre audiologické sestry

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku SZU a UNsM : Nemocnica sv. Michala
Satinského 1, 81108, Bratislava

Vedúci kurzu: Doc. MUDr. Pavel Doležal, Csc., mim.prof.

Pre zdravotné sestry pracujúce v ORL ambulancii alebo oddelení, počet 20

Späť hore