Domáce

Klinicko-logopedické dni

Spišská Nová Ves

www.klog.sk

Odborné podujatie nadväzuje na tradíciu klinicko-logopedických dní. Cieľom plánovanej vzdelávacej akcie je pripraviť pre účastníkov tematické bloky s teoretickými poznatkami, diagnostickými a terapeutickými postupmi a príkladovými kazuistikami z vybraných oblastí klinickej logopédie. Počet účastníkov 100-120

Späť hore