Zahraničné

Foniatrický seminář – Péče o děti se sluchovým postižením v kontextu neurovývojových poruch a přidružených obtíží

Posluchárna filozofické fakulty MU Brno, Arne Nováka 1

Program:

Havlík, R.:  Slovo foniatra na úvod

Richterová, B.: Představení konceptu neurovývojových poruch

Šestáková, P.: Vyšetření sluchu u dětí s neurovývojovými poruchami

Česká, K.: Diagnostické momenty neurovývojových poruch z pohledu neurologa

Rejšek, J.: Diagnostika neurovývojových poruch z pohledu psychologa

Horáková, R. Sluchové vady a přidružené obtíže z pohledu surdopeda

Bubeníčková, B.: Poruchy autistického spektra

Floriánová, R.:  Přítomnost myofunkčních poruch v klinickém obrazu dětí se sluchovými vadami

Späť hore