Zahraničné

FESS kurz 2022

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole
Praha

www.fesskurz.cz

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Nadační fond pro otorhinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku při 1. LF UK FN v Motole ve spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK pořáda 34. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE.

Späť hore