Domáce

Dysfágia workshop

Bratislava, Slovensko

Multidisciplinárna starostlivosť o pacienta s orofaryngeálnou dysfágiou, princípy a možnosti diagnostiky a liečby u dospelých.

Kontakt

Sekretariát Kliniky ORL a CHHaK LF UK
Štefánia Horváthová

horvathovas@pe.unb.sk

Späť hore