Domáce

Diagnostika a terapia porúch hlasu v ambulancii klinickej logopédie

Klinika ORL a CHHaK LFUK a UN Bratislava

PhDr. Žofia Frajková, PhD.

Cieľom kurzu je spracovať súčasné postupy diagnostiky porúch hlasu, špecificky u detí a u dospelých. Po absolvovaní kurzu bude mať absolvent teoretické vedomosti o princípoch diagnostiky porúch hlasu a o možnostiach využitia aktuálnych terapeutických metód v klinicko-logopedickej praxi. Počet účastníkov 25

Späť hore