Domáce

9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. Kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 68. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Brno, Hotel International, Brno, Česká republika

orl2022.cz

Vážení,

dovolte, abychom Vás jménem organizačního výboru srdečně pozvali na 9. Česko-Slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Po dlouhých 18 letech se kongres vrací na jižní Moravu. Brněnská ORL klinika si před dvěma lety připomínala 100leté výročí od svého založení. I s ohledem na toto významné jubileum jsme velmi rádi, že Vás budeme moci v Brně přivítat a toto významné výročí si touto prestižní odbornou akcí připomenout.

Pokud to epidemiologická situace umožní, kongres se bude konat 8.-10. června 2022 v centru Brna, v hotelu International.

Pro pořadatele kongresu je velkou ctí, že účast na kongresu přislíbil vážený host Prof. Bohdan Pomahač, který vystoupí se svou přednáškou při slavnostním zahájení kongresu.

Odborný program se bude držet zavedeného harmonogramu z předešlých úspěšných ročníků. Nosnými tématy, na která bude zaměřena pozornost, bude diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku a problematika ušních chorob. Kostrou programu budou diskuzní kulaté stoly. Pro všechny účastníky, kteří budou chtít prezentovat výsledky své práce, budou otevřeny panely volných sdělení a možnost elektronických posterových prezentací. Nebude chybět ani bohatá nabídka didaktických instruktážní ch kurzů, ve kterých přední specialisté nechají nahlédnout posluchače do svých preferovaných diagnostických a léčebných postupů. Tradičně nebude opomenuta ani sekce nelékařských zdravotnických pracovníků.

Späť hore