Domáce

24. ročník BIENÁLE disekcie spánkovej kosti a chirurgie stredného ucha

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava
Antolská 11, 851 07, Bratislava 5, Slovensko

Podujatie sa koná pri príležitosti životného jubilea Prof. MUDr. Milana Profanta, CSc.

Pozvánka – Bienále 2022

horvathovas@pe.unb.sk

+421-2-63531541, 2

Späť hore