Zahraničné

12. mezioborové sympozium – Komplexní vyšetření sluchu v ambulantní i klinické praxi – audiologie

Učebny Psychiatrické kliniky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Součástí přípravy k atestaci z ORL je také problematika vyšetření sluchu. Ucelený teoretický přehled a možnost praktického vyzkoušení
jednotlivých metod vám nabízí 12. mezioborové sympozium.

Pozvánka

Späť hore