10. Česko – Slovenský ORL kongres

Vážené kolegyne a kolegovia, milí́ priatelia,

Je mi veľkou cťou, že vás môžem srdečne pozvať̌ na najvýznamnejšie ORL podujatie v našich krajinách, na Česko-Slovenský ORL kongres. Jeho organizáciou bola tentokrát poverená Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, ako miesto konania bola vybraná Bratislava.

Pôjde o jubilejný́ 10. Česko-Slovenský kongres, takisto o 85. Kongres Českej ORL spoločnosti JEP a 70. kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku. Súčasťou podujatia bude aj 4. stretnutie Slovenskej spoločnosti pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy, ktoré́ bude jednou zo sekcií kongresu.

Podujatie sa bude konať̌ v historickom centre mesta v tradičnom kongresovom hoteli Crowne Plaza, v pešej dostupnosti väčšiny historických pamiatok mesta.

Našou ambíciou je zorganizovať̌ kongres, ktorý́ pritiahne ORL špecialistov ako aj rezidentov z oboch brehov rieky Moravy a zostanú́ po ňom spomienky na podujatie s vysokou odbornou úrovňou. Vytvárame odborný́ program ktorý́ bude zahŕňať̌ všetky oblasti otorinolaryngológie teda časť̌ otologickú, rinologickú ako aj časť̌ venujúcu sa hltanu, hrtanu, slinným žľazám a krku. Program bude prebiehať̌ v štyroch paralelných sekciách a obsiahne bohatú́ ponuku didaktických inštruktážnych kurzov. Kontroverzie sa budú́ rozoberať̌ v panelových diskusiách, nebudú́ chýbať̌ prihlásené prednášky, postery ani sekcia pre zdravotné sestry. Takisto máme potvrdenú účasť hostí zo zahraničia, ktorí́ dajú́ podujatiu medzinárodný́ rozmer. Jednou z tém kongresu bude chirurgia štítnej žľazy, táto bude obohacujúca v tom, že súčasťou odborného programu budú aj kolegovia z iných odborov (chirurgia, endokrinológia) a zahraniční hostia, ktorí výrazne obohatia odborné diskusie.

Mojim želaním je sprostredkovať vám aj príjemnú spoločenskú stránku podujatia. Srdečne do Bratislavy pozývam nielen účastníkov z Českej republiky ale všetkých, ktorí mesto dlhší čas nenavštívili. Bratislava od politických zmien v roku 1989 rozkvitla do krásy. Privíta Vás pulzujúce mesto so zrekonštruovaným historickým jadrom a na kopci s charakteristickým hradným palácom s obnovenou barokovou záhradou. „Prímorská“ atmosféra nábrežia dunajského veľtoku vás dovedie do novovznikajúcej štvrte výškových budov, tzv. bratislavského downtownu, ktorý vzniká na troskách bývalej industriálnej časti mesta. Milovníkov umenia poteší po viac ako 20 rokoch otvorená zrekonštruovaná Slovenská národná galéria v unikátnej budove Vodných kasární s kontroverzným premostením od architekta Dedečka. Pár minút autom od centra mesta je Danubiana- vyhľadávané múzeum moderného umenia v parku na ikonickom polostrove v strede rieky. Športovcom je k dispozícii lesopark v mestských Karpatoch na beh či prechádzky, tak isto ako desiatky kilometrov cyklociest pri Dunaji a jeho ramenách na bicyklovanie či inline korčuľovanie. No a vyznávači nočného života môžu v praxi overiť opodstatnenosť prezývky „Partyslava“.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia, srdečne Vás pozývam na kongres do Bratislavy. Spolu s kolegami z organizačného tímu sa teším sa na Vašu účasť.

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB

www.orl2024.sk

Späť hore