Špecializačné štúdium

Zoznam zaradených lekárov na špecializacné štúdium ORL LFUK

meno a priezvisko tituly pracovisko dátum zaradenia
Jana BARKOCIOVÁ, MUDr.Detská ORL klinika LFUK a DFNsP 9/10/2007
Lenka BUCKOVÁ, MUDr.ORL FN Trnava10/6/2011
Zuzana DURINOVÁ, MUDr.Detská ORL klinika LFUK a DFNsP 11/11/2011
Katarína VOLKOVOVÁ, MUDr. ORL klinika FN Nitra3/27/2012
Denisa KÚDELOVÁ, MUDr. ORL klinika FN Nitra5/25/2012
Natália GNOJCÁKOVÁ, MUDr. ORL klinika FNsP Nové Zámky 5/25/2012
Samuel KUNZO, MUDr. Detská ORL klinika LFUK a DFNsP 6/14/2013
Jana VESELKOVÁ, MUDr. ORL odd. FN Trnava6/28/2013
Lucia ŠATKOVÁ, MUDr. Detská ORL klinika LFUK a DFNsP 6/12/2013
Miroslava TISONOVÁ, MUDr. ORL odd. FN Trnava 9/9/2013
Zuzana HLÁVKOVÁ, MUDr. ORL odd. FN Trnava SZU29.10.2009
Katarína SZUSZEKOVÁ, MUDr. ORL klinika FNsP Nové Zámky SZU 18.10.2012
Lívia MAJERNÍKOVÁ, MUDr.I. ORL klinika LFUK a UNB 2/1/2014
Lucia NEMAŠIKOVÁ, MUDr. ORL odd. NsP sv. Lukáša Galanta SZU 24.1.2004
Zuzana CAPOVÁ, MUDr. ORL klinika FN Nitra 10/1/2014
Dušan RADA, MUDr.ORL odd. UNB 2/1/2014
Čerňancová Michaela, MUDr.ORL odd UNB Ružinov
Martina Horváthová, MUDr.ORL klinika Nové Zámky1.3.2015


Zoznam lekárov, ktorí sú v súčasnosti na dlhodobom pobyte na akreditovanom ORL pracovisku LFUK

Barkociová Jana, MUDr.
Bucková Lenka, MUDr.
Gnojcáková Natália, MUDr.
Majerníková Lívia, MUDr.
Masáková Martina, MUDr.
Szuszeková Katarína, MUDr.
Volkovová Katarína, MUDr.

Špecializačná skúška z ORL LFUK v Bratislave 3. – 4. februára 2016

Katedra Otorinolaryngológie LFSZU v Bratislave


vedúci: Doc.MUDr. Pavel Doležal, Csc., mim.prof.

Zoznam cirkulantov na akreditovanom výučbovom pracovisku - Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ÚVN a SZU v Ružomberku. Prednosta Kliniky: MUDr.Marián Sičák, PhD.

MUDr. Patlevičová Monika od 2.9.2013, pracovisko FN Trenčín
MUDr. Szoboňa Michal od 2.9.2013, pracovisko, Nemocnica Poprad a.s.
MUDr. Haličková Tatiana od 2.9.2014, pracovisko ORL odd. NsPŽilina
MUDr. Lásková Margaréta od. 1.10.2014, pracovisko ORL odd. NsP B.Bystrica

Termín špecializačnej skúšky: 16.a 17.04. 2015 - ORL Klinika Ružomberok

Špecializačná skúška z ORL v jesennom termíne sa konala 22.-23.10.2015 na ORL Klinike v Ružomberku.
Absolvovali:
MUDr. Gabriela Pavlovčinová DFN Bratislava
MUDr. Andrea Vorosová DFN Bratislava
MUDr. Jana Vavreková ORL ambulancia Bratislava - Dúbravka
MUDr. Monika Patlevičová FN Trenčín
MUDr. Milan Paríža NsP Trstená
MUDr. Michal Szoboňa NsP Poprad


Špecializačná skúška z ORL v jesennom termíne 2016 sa konala 20.-21.10. na ORL Klinike v Ružomberku.
Absolvovali:
MUDr.Ján Sojak
MUDr. Tatiana Haličková

Špecializačná skúška z Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku v jesennom termíne sa konala v dňoch 12. a 13. 10. 2017 na Klinike Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UVN a SZU v Ružomberku. Absolvovali:
MUDr. Štefan Dobrovič, UVN SNP Ružomberok
MUDr. Jozef Mašláni, UVN SNP Ružomberok
MUDr. Margaréta Lásková, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2018 bola na ORL klinike UVN a SZU v Ružomberku v dňoch 12. a 13.4. 2018.
MUDr. Lucia Hudáková, ORL oddelenie NsP Poprad

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2018 bola na ORL klinike UVN a SZU v Ružomberku v dňoch 11. a 12.10. 2018.
Absolvovali:
MUDr. Veronika Školková, ORL Klinika Ružomberok
MUDr. Hennadi Pudiak, občan Poľskej republiky - neprospel

Špecializačná skúška v jarnom termíne 2019 bola na ORL klinike UVN a SZU v Ružomberku v dňoch 11. a 12.4. 2019.
Absolvovala MUDr. Monika Adásková, ORL Klinika UVN a SZU Ružomberok

Špecializačná skúška v jesennom termíne 2020 bola ORL klinike UVN a SZU v Ružomberku dňa 09.10.2010.
Absolvoval MUDr. Peter Vrzgula, ORL odd. Nemocnice Košice - Šaca

Klinika Otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLFUK v Martine


prednosta: Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

Zoznam cirkulantov na akreditovanom výučbovom pracovisku:

MUDr.Barbora Uhliarová,PhD. pobyt 1.8.2013 - 31. 7. 2015, materské pracovisko ORL odd. Banská Bystrica, predbežný termín špec. skúšky jar 2016.
MUDr. Kučerová Veronika - min.požadovaná ORL prax k 28. 10. 2015 , kmeňová zamestnankyňa - Martin, predbežný termín špec. skúšky jar 2016.
MUDr. Miroslava Žárska - min.požadovaná ORL prax k 15. 7. 2015, kmeňová zamestnankyňa - Martin, predbežný termín špec. skúšky jar 2016.
MUDr. Zuzana Henčelová - pobyt 31.7.2014 - 1.8.2016 , materské pracovisko - ORL odd. NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, predbežný termín špec. skúšky jar 2018

Informácia o európskej špecializačnej skúške z otorinolaryngológie


European Board Examination in Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery by the UEMS - ORL Section
Európska skúšobná rada pre ORL a chirurgiu hlavy a krku
Všetky informácie na www.ebeorl-hns.org


ORL Program európskej výmeny študentov špecializačného štúdia (predatestačnej prípravy)
Pracoviská, ktoré majú záujem o prijatie študentov špecializačného štúdia z krajín Európskej únie alebo vysielanie študentov špecializačného štúdia na iné pracoviská EU môžu vyplniť uvedený dotazník, poslať na uvedenú adresu.