MZSR

Listy Predsedu SSO ministrovi zdravotnictva
downloadKritické pripomienky Výboru SSO k navrhovanému bodovníku výkonov
download a downloadPripomienky Výboru SSO k navrhovanému bodovníku výkonov
downloadInformácia o nákladových cenách jednotlivých výkonov
downloadPripomienky Výboru SSO k Návrhu liečebného poriadku a Prioritnému zoznamu