Kongresy

Kongresy konajúce sa na Slovensku alebo v Českej republike

Vertigo Workshop 2020

29.5.2020

Komárno
web

82. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

17.–19. jún 2020

Praha
web

Základy chirurgickej zručnosti

2.-3.7.2020

ORL klinike FNsP Nové Zámky
Pozvánka

XXII. Demonštračný kurz chirurgie stredného ucha a disekcie spánkovej kosti .

23.-25.8.2020

RUŽOMBEROK, SR
Pozvánka
prihláška

67. Slovenský otorinolaryngologický kongres

zrušený

web
Vážené kolegyne a kolegovia,
z dôvodu pandémie Covid sa prekladá 67.Kongres SSO z pôvodného termínu 2.-4.9.2020 na nový termín o rok 8.-10.9.2021.
Miesto konania - Hotel Holiday Inn v Žiline- ostáva bez zmeny. Teším sa na stretnutie.

18. Česko-slovenský foniatrický kongres
XXXI. Celoštátne foniatrické dni Evy Sládečkové

2021

Bratislava

2nd International Conference on Head and Neck Cancer - Znojmo 2020

01. - 3. 10. 2020

Loucký klášter / Louka Monastery, Loucká 3622/29, Znojmo, Czechia
web

Česká ORL Akademie

09. - 10. 10. 2020

Velká posluchárna Teoretických ústavů LF, Hněvotínská 3, Olomouc
web

5. Kurz chirurgickej anatómie krku a krčných operácií

20. - 21. 11. 2020

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UN Bratislava, Anatomický ústav LFUK Bratislava
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom na situáciu okolo pandémie COVID 19 predlžujeme možnosť prihlásenia sa na kurz do 30. júna 2020.

Kurz sa bude konať len pri dostatočnej obsadenosti účastníkmi a následne budú zakúpené kadavery. Vzhľadom na komplexnú prípravu kurzu z časového aj finančného hľadiska je potrebná včasná informácia o počte účastníkov.
Po záväznom prihlásení Vám bude účtovaná záloha 200 eur.

Prihlášky do kurzu:
sekretariát SSO

Central European Endoscopic Ear Surgery Course

7-8. 12. 2020

Teoretické ústavy Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (nová budova), Hněvotínská 976/3, Olomouc, 779 00
web
Kontakt: Mgr. Barbora Ludvová
E-mail: ludvova@solen.cz
Telefon: +420 777 557 413
Jednací jazyk: anglicky

9. Česko-Slovenský kongres Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

8-10. 6. 2022

Hotel International Brno
poster
save a date

Kongresy konajúce sa v zahraničí

XI ORLIAC - International Academic Conference on Otorhinolaryngology

18.-21. oct, 2020

Roma, Italy
web

15th Congress of the European Federation of Audiology Societies

19. - 23. may 2021

Sibenik, Croatia
web