Hlavný odborník pre ORL

Interpelácia poslanca Lipšica pre ministra zdravotníctva ohladne diagnostiky a rehabilitácie porúch sluchu malých detí a odpoved hlavného odborníka

Pracovná sila otorinolaryngológov na Slovensku

Odporučenie hlavného odborníka ORL pre postup u pacientov vo veku nad 40 rokov s cystickým útvarom v laterálnej časti krku

Odporučenie hlavného odborník na riešenie náhlej senzorineurálnej poruchy sluchu (SSNHL)

Usmernenie hlavného odborníka pre postup a časovanie vyšetrenia sluchu novorodencov