Čo je CEORL-HNS

Konfederácia Európskej otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, (CEORL-HNS) vznikla v roku 2009 s hlavným cieľom bolo spojiť sily: 

  • EUFOS (European Federation of Oto-Rhino-Laryngology Societies), ktorá zastupuje všetkých 46 európskych národných ORL spoločností
  • EAORL-HNS (European Academy of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery), ktorá zahŕňa 15 európskych špecializovaných spoločností
  • UEMS ORL (Union of European Medical Societies)- odbornej sekcie UEMS

v snahe vytvoriť jeden hlas pre ORL-HNS v Európe aj mimo nej.

 
Späť hore