Časopis

Na tejto stránke sme pre Vás pripravili elektronickú podobu časopisov vydávaných SSO.

Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie

Choroby hlavy a krku
Číslo 1, ročník 12, 2003
Číslo 3/4, ročník 13, 2004
Číslo 2, ročník 13, 2004
Číslo 2, ročník 14, 2005
Číslo 1, ročník 15, 2006
Číslo 2, ročník 15, 2006
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku
Číslo 1, ročník 1, 2007
Číslo 2, ročník 1, 2007
Číslo 3, ročník 1, 2007
Číslo 1, ročník 2, 2008
Číslo 2, ročník 2, 2008
Číslo 3, ročník 2, 2008
Číslo 1, ročník 3, 2009
Číslo 2, ročník 3, 2009
Číslo 3, ročník 3, 2009
Číslo 1, ročník 5, 2011

Môžete si ho stiahnuť vo formáte *.pdf zkomprimované v .rar alebo .zip archíve.
Na prečítanie budete potrebovať Adobe Acrobat Reader a Winrar .