In Memoriam: MUDr. Daniel Bulla (†27.9.2023)

S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás dňa 27. septembra 2023 opustil MUDr. Daniel Bulla, emeritný primár ORL oddelenia v Považskej Bystrici.

Na nedávno oslávené významné životné jubileum spomíname teraz s ťažkými srdcami. MUDr. Daniel Bulla bol vynikajúcim lekárom, váženým kolegom a múdrym sprievodcom v odbore ORL. Jeho odkaz v oblasti lekárstva a ľudského súcitu zostane navždy živý. Jeho obetavosť, profesionalita a láskavosť sa dotkli mnohých životov. S hlbokou vďakou spomíname na časy strávené s ním a na jeho významný prínos pre ORL spoločnosť. Ďakujeme, že sme mohli byť jeho spoločníkmi na ceste životom.

Vážený pán primár, budete nám chýbať, ale vaše odkazy a pamiatka budú trvať naveky.

MUDr. Ivan Kalivoda

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.

MUDr. Ján Jablonský

bulla daniel parte 1
Späť hore