Pán primár MUDr. Daniel Bulla – životné jubileum, 90. narodeniny

prim. mudr. daniel bulla1

13. august 2023 oslávi výnimočné životné jubileum, 90. narodeniny, pán primár MUDr. Daniel Bulla. Jeho pôsobenie v otorinolaryngológii, kultúre a spoločenstve je príkladom oddanosti, vedomostí a lásky k životu.

MUDr. Daniel Bulla sa narodil 13. augusta 1933 v Trnave do učiteľskej rodiny kde už od malička bol obklopený vzdelaním a kultúrou. Táto skúsenosť mu priniesla hodnoty, ktoré ho sprevádzali po celý jeho život. Po maturite na Gymnáziu v Trnave v roku 1951 sa rozhodol venovať medicíne a zahájil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1957 získal titul „promovaný lekár“, ktorému bol dodatočne udelený titul MUDr. v roku 1968.

Po ukončení štúdia nastúpil mladý doktor Bulla na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Považskej Bystrici v roku 1957. Avšak jeho vášeň a záujem ho viedli k otorinolaryngológii a v roku 1958 prestúpil na ORL oddelenie pod vedením primára Šámala. Práve tu sa začala jeho dlhoročná kariéra, ktorú strávil ako primár ORL oddelenia v Považskej Bystrici od roku 1962 až do roku 1996.

Pán primár Bulla nebol len vášnivým lekárom, ale aj aktívnym prispievateľom k rozvoju otorinolaryngológie na Slovensku. Jeho odborné príspevky sa objavili v dvoch desiatkach písomných prác v odborných časopisoch a zborníkoch. Jeho schopnosti a skúsenosti mu umožnili prednášať na ORL konferenciách doma aj v zahraničí, čím zdieľal svoje vedomosti a prispel k medzinárodnej spolupráci.

Vo svojom voľnom čase pán primár Bulla našiel radosť v cestovaní, ktoré ho obohatilo o skúsenosti a poznatky z rôznych kultúr a krajín. Bol aj vášnivým hráčom bridžu, kde využíval svoje analytické myslenie a taktické schopnosti. Jeho záľuby vo vážnej hudbe, literatúre a filme ho spájali s kultúrnym životom v okolí. Okrem toho, pán primár Bulla sa zapájal aj do hnutia filmových klubov, kde zastával pozíciu viceprezidenta Asociácie slovenských filmových klubov po rozpade Československa.

Pánovi primárovi MUDr. Danielovi Bullovi za jeho výnimočnú kariéru, mimoriadne ľudský prístup k pacientom a spolupracovníkom, prínos v slovenskej otorinolaryngológii a jeho aktívne zapojenie do kultúrneho života patrí skutočný obdiv a úcta.

V mene všetkých otorinolaryngológov Vám, pán primár, chceme zablahoželať k vašim 90. narodeninám a poďakovať za všetko, čo ste dokázali dosiahnuť a čím ste prispeli k nášmu odboru v oboch republikách. Želáme vám všetko najlepšie do budúcna a nech je váš život plný radosti a pevného zdravia.

Ad multos annos!

MUDr. Ivan Kalivoda, MBA, oddelenie ORLCHHK, Nemocnice AGEL Nový Jičín

MUDr. Ján Jablonský, emeritný primár ORL odd. Hranice na Morave

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof., predseda SSO

Prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., predseda ČSORLCHHK ČLS JEP

Späť hore