69. Kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,

dovoľte, aby som Vás z poverenia SSO pozval na 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. – 22. 09. 2023 Grand hoteli Bellevue v Starom Smokovci. Organizačnú prípravu kongresu realizuje ORL Oddelenie FNsP Poprad pod vedením  primára MUDr. Jána Sopka. Spoločnou ambíciou Organizačného a Vedeckého výboru podujatia je sprostredkovať účastníkom informáciu o aktuálnych trendoch v našom odbore v celej jeho šírke,  ako to už býva na národných kongresoch odbornej spoločnosti. Budeme sa snažiť pripraviť odborný program v štruktúre: Inštruktážne kurzy, Okrúhle stoly, Odborné prednášky a Prednášky s podporou firiem. Veríme, že sa nám podarí obsiahnuť celý diapazón vášho odborného záberu a každý z vás v pripravovanom programe nájde dôvod, pre ktorý sa tohto vlajkového podujatia našej odbornej spoločnosti zúčastní. Budeme radi, ak nám pomôžete udržať a ďalej zvýšiť  odbornú úroveň našich spoločných podujatí aj vašou aktívnou účasťou na tomto kongrese
Vážení kolegovia, pevne verím, že pripravovaný 69. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku sa stane súčasťou vášho pracovného a edukačného kalendára pre rok 2023.Teším sa na stretnutie s vami.doc. MUDr. Pavel Doležal, PhD. mim. prof.
Prezident 69. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
Späť hore